Benestar en clau de dona

Descripció del recurs

El projecte “Benestar en clau de dona” pretén ser un conjunt d’accions d’apoderament holístiques de la persona destinat a dones residents al barris de Ponent de Tarragona.

La finalitat del projecte és la inclusió real d’aquestes dones a la societat incidint en el si de la família. El nostre repte és que millorin les seves situacions de vulnerabilitat social, mitjançant la seva capacitació i la promoció de la salut de forma holística, contemplant la integralitat de tots els àmbits de la seva vida.

Benestar en clau de dona,  té com objectiu general desenvolupar i millorar l’empoderament integral de les dones per tal de trencar amb el cercle de la pobresa i l’exclusió social en la que es troben, potenciant  un canvi sistèmic dins de l’estructura familiar.

Dades de contacte
Població a qui va destinat
Població en general
Telèfon
Correu electrònic
Barri on actúa
Horari d'atenció
De setembre de 2023 a març de 2024