ASSOCIACIÓ SOCIOEDUCATIVA JOVENTUT I VIDA

Descripció del recurs

L’Associació socioeducativa Joventut i Vida és una associació no lucrativa que treballa en diversos àmbits de l’atenció, orientació, ajut i suport a les persones en situació de risc d’exclusió social, treballant en la prevenció de situacions de risc social, desemparament i/o conflicte social. Desenvolupa programes dirigits a atendre les necessitats bàsiques i d’urgència social de famílies sense recursos, persones sense sostre, gent gran en risc social (menjador social, repartiment d’aliments, urgència social, tallers d’habilitats socials i de reinserció sociolaboral i acompanyament). L’acció es focalitza en donar suport integral a la persona i fer un acompanyament en l’àmbit emocional, psicològic, familiar, educatiu i laboral, en col·laboració amb l’administració i altres associacions i entitats.

Dades de contacte
Població a qui va destinat
Infància i adolescència, Gent gran, Persones sense sostre i amb dificultats d’habitatge, Població en general
Telèfon
Correu electrònic
Barri on actúa
Horari d'atenció
8:00 a 15:00