ASSOCIACIÓ LOGOS PROJECTES SOCIALS

Descripció del recurs

Dades de contacte
Població a qui va destinat
Joventut, Gent gran, Migrants i minories culturals i religioses, Discapacitat, salut mental, Reclusió i inserció social, Col·lectiu LGTBI, Irregularitat administrativa, Persones sense sostre i amb dificultats d’habitatge, Població en general
Telèfon
Correu electrònic
Pàgina web
Barri on actúa
Horari d'atenció
dimarts 17:30 a 20:00