INSOCAT 15 ‘Vides precàries, drets vulnerats’

Fitxa tècnica

  • Autors: Quim Brugué i Torruella i Xavier Casademont Falguera, del Grup de
    Recerca en Ciències Socials Aplicades de la Universitat de Girona
  • Any de publicació: Novembre 2022
  • Àmbit: Catalunya
  • Idioma: català

L’informe INSOCAT 15, actualització dels indicadors de pobresa i desigualtats analitzats a la llum del context actual, a finals de 2022, constata la persistència dels fenòmens que les darreres crisis —la financera a partir de 2008 i la de la covid-19 els anys 2020 i 2021— han generat i agreujat: intensificació de la pobresa, extensió de la vulnerabilitat i multiplicació de les situacions de precarietat i risc d’exclusió per l’afebliment dels drets i les creixents dificultats d’accés als mínims bàsics per a una vida digna: habitatge, treball decent, ingressos mínims.