Indicadors territorials de risc de pobresa i d’exclusió social, evolució Catalunya 2012 a 2018

Fitxa tècnica

  • Autors: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. i Institut d’Estadística de Catalunya
  • Editors: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Any de publicació: Juny 2020
  • Àmbit: Catalunya
  • Idioma: Català

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Institut d’Estadística de Catalunya, davant la necessitat de disposar d’informació sobre la distribució territorial del risc de pobresa i d’exclusió social, han decidit abordar conjuntament l’elaboració d’uns Indicadors territorials com a instrument en el procés de planificació i avaluació de les polítiques de serveis socials de Catalunya.