El paper dels ajuntaments en la lluita contra la segregació escolar. Propostes relacionades amb els sistemes d’informació municipal, els pactes locals, l’educació 0-3 anys i la planificació educativa.

Fitxa tècnica

  • Autors: Síndic de Greuges de Catalunya
  • Editors: Síndic de Greuges de Catalunya
  • Any de publicació: Març 2021
  • Àmbit: Catalunya
  • Idioma: Català
El Pacte contra la segregació escolar a Catalunya, de març de 2019, promogut pel
Departament d’Educació i el Síndic de Greuges amb el suport de la majoria
d’administracions locals de municipis de més de 10.000 habitants i d’agents de la
comunitat educativa, parteix de la convicció compartida que a Catalunya hi ha la
necessitat de combatre la segregació escolar perquè suposa una vulneració del
dret a l’educació en igualtat d’oportunitats, i també que cal fer-ho amb la
corresponsabilitat i la implicació de tots els agents de la comunitat educativa.
En aquest marc de corresponsabilitat, els ajuntaments tenen un paper clau en la
lluita contra la segregació escolar, d’acord amb les seves competències en matèria d’educació, especialment a cinc nivells bàsics d’intervenció.