Atencions al Punt d’Assessorament Energètic (PAE) de Tarragona durant el 2022- Segon trimestre