El projecte VEÏNA’T de Ponent ha estat seleccionat per rebre un ajut econòmic de 3000€

El projecte VEÏNA’T de Ponent, s’ha presentat a una convocatòria de la Direcció Estratègica de Salut Comunitària a l’Atenció Primària i Comunitària el projecte ha estat seleccionat per rebre un ajut econòmic de 3000 € i també va ser seleccionat com a una bona experiència per la primera jornada de salut comunitària de l’APIC.

Podreu veure l’exposició de la jornada en el link: jornada APIC