Memòria bons d’estiu 2023

 

La segona edició dels Bons per a Activitats d’Estiu de l’IMSST va concedir 489 ajuts a infants i adolescents de 3 a 17 anys de diferents barris de Tarragona.

Dels 606 ajuts sol·licitats, la Comissió Tècnica Avaluadora va concedir 489 ajuts als i a les infants i adolescents que el van sol·licitar, donat que complien amb els criteris d’atorgament i puntuació mínima establerts de les bases reguladores.

Fent la comparativa entre les dues edicions de la Campanya de Bons per a Activitats d’Estiu TGN, es pot veure que aquest any 2023, hi ha hagut 489 persones beneficiàries, 50 persones més respecte a l’any 2022. Del total dels 489 bons concedits, 245 van ser de l’import de 200 €; 173 de 100 €, i 71 de 50 €.

A la campanya, es va poder triar entre 56 activitats que han ofert les 24 entitats adherides.

Podeu conèixer més informació sobre els bons i descarregar-vos la memòria 2023 comleta al següenbt enllaç:

Memòria Bons d’Estiu 2023 (tarragona.cat)