Iniciativa comunitària treballada de forma col·laborativa entre tots/es els/les agents de la comunitat del barri de Sant Pere i Sant Pau

Enfortir

la xarxa comunitària del barri de Sant Pere i Sant Pau

Escoltar

la veu i i la visió de la ciutadania del barri de Sant Pere i Sant Pau

Millorar

les condicions de vida de la població que resideix al barri de Sant Pere i Sant Pau

Reduir

les desigualtats i millorar la inclusió social al barri de Sant Pere i Sant Pau

Notícies de la Xarxa de Sant Pere i Sant Pau