Mapa de recursos

El mapa de recursos és una eina per facilitar el coneixement i l’ús dels recursos inclusius que configuren l’oferta d’actuacions inclusives a la ciutat de Tarragona.
L’objectiu d’aquest mapa és construir un instrument de treball que permeti dimensionar l’oferta global amb què compta el municipi per promoure la inclusió i la cohesió social.  En la mesura que també permet detectar dèficits de cobertura de necessitats específiques o actuacions que caldria posar en marxa.

Si vols formar part del nou mapa de recursos inclusius de l'Observatori Social de Tarragona; revisa, actualitza i uneix-te a través del següent formulari.

ESTEM TREBALLANT PER ACTUALITZAR AQUEST ESPAI

Showing 1 - 36 of 73
ESPAI JOVE LA PALMERA

Infància i adolescència, Joventut, Població en general
FEDERACIÓ CATALANA DEL VOLUNTARIAT SOCIAL TARRA...

Infància i adolescència, Joventut, Gent gran, Migrants i minories culturals i religioses, Discapacitat, Dependència, salut mental, Addiccions, Reclusió i inserció social, Col·lectiu LGTBI, Irregularitat administrativa, Persones sense sostre i amb dificultats d’habitatge, Població en general
FUNDACIÓ ANTONI CAMBRODÍ-Institut de Psicologia...

Infància i adolescència, Joventut, Gent gran, Discapacitat, salut mental, Població en general
FUNDACIÓ CASAL AMIC

Infància i adolescència, Joventut, Migrants i minories culturals i religioses, Persones sense sostre i amb dificultats d’habitatge, Població en general
FUNDACIÓ CASAL L'AMIC

Infància i adolescència, Joventut
FUNDACIÓ INTERMEDIA

Joventut, Migrants i minories culturals i religioses, Reclusió i inserció social, Col·lectiu LGTBI, Irregularitat administrativa, Persones sense sostre i amb dificultats d’habitatge, Població en general
FUNDACIÓ INTERMEDIA

Joventut, Migrants i minories culturals i religioses, Reclusió i inserció social, Col·lectiu LGTBI, Persones sense sostre i amb dificultats d’habitatge, Població en general