VITAMINA. LIDERATGE ÈTIC I TRANFORMACIÓ SOCIAL

Descripció del recurs

Vitamina: lideratge ètic i transformació social” és un programa d’intervenció social per la convivència, la pau i la cohesió social en barris i en col·lectius vulnerabilitzats, en risc d’exclusió social i, també, marcats per l’existència de conflictes de tot tipus.

Vitamina és  una formació i acompanyament vivencial de 4 anys que es focalitza en el treball sostingut de capacitats socials i emocionals per a que es fomentin els valors i les accions vers un lideratge ètic per a una transformació social en les joves d’entre 13 i 17 anys.   El propòsit principal és que esdevinguin referents positius per al seu entorn.

Ens proposem fer un treballar integral amb els i les joves, les entitats, les seves famílies i amb l’entorn escolar-educatiu. Totes elles són agents  imprescindibles a l’hora de trencar el llast de l’exclusió social i fomentar la interculturalitat i la pau entre la societat plural i diversa de Catalunya.

Dades de contacte
Població a qui va destinat
Infància i adolescència, Joventut
Telèfon
Correu electrònic
Barri on actúa
Horari d'atenció
09:00 a 17:00
Xarxes socials