ONCE

Descripció del recurs

Entitat de caracter social que és la prestació de serveis a persones amb deficit visual i suport a persones amb discapacitat.

Dades de contacte
Població a qui va destinat
Discapacitat
Telèfon
Correu electrònic
Pàgina web
Barri on actúa
Horari d'atenció
de les 7,30 a 18,00 hores.