OFICINA D’INFORMACIÓ PER LA GENT GRAN DE TARRAGONA (OIGG)

Descripció del recurs

Aquesta oficina d’informació vol ser un espai de referència per a la gent gran activa de Tarragona. Dona serveis d’informació i orientació  de les demandes relacionades amb la promoció del lleure i altres que puguin ser d’interès per a les persones grans.

L’oficina vol contribuir a donar alternatives d’envelliment actiu i prevenir situacions de solitud.

QUÈ OFEREIX?

Facilitar l’acollida a les persones grans que per primera vegada s’interessen per conèixer l’oferta d’activitats i espais de lleure municipals de la ciutat.
Informar d’on adreçar-se per tramitar els  recursos municipals, i quins  serveis municipals existeixen per les persones grans.
Donar suport i facilitar  la recerca d’informació que només es troba a internet. A l’oficina hi ha un ordinador a disposició de les persones grans: elles mateixes poden buscar la informació que necessitin.

Dades de contacte
Població a qui va destinat
Gent gran
Telèfon
Correu electrònic
Barri on actúa
Horari d'atenció
de dilluns a divendres de 9 a 14h.