LA XARXA SOLIDÀRIA PER A LA IGUALTAT

Descripció del recurs

La Xarxa Solidària és una entitat sense ànim de lucre que treballa  per millorar la qualitat de vida de persones que pertanyen a diversos col·lectius que, per les seves característiques personals, familiars, laborals, geogràfiques… estan en gran risc d’exclusió social i/o tenen poques possibilitats de desenvolupar les seves aptituds, portar a terme les seves aspiracions o exercir els seus drets fonamentals  com a persones.

Des de la premisa que qualsevol acció dirigida a assolir la justícia social necessita la implicació i solidaritat de la ciutadania en general i de cada ciutadà individualment.

El projecte general de la Xarxa Solidària no es centra només en el territori on està inscrita (Comarques Tarragona), si no que contempla la realització de programes en qualsevol indret on pugui col·laborar pels col.lectius més desfavorits amb la garantia que les accions solidàries  arribaran als seus destinataris  i es correspondran amb les seves necessitats.

Dades de contacte
Població a qui va destinat
Discapacitat, Reclusió i inserció social, Persones sense sostre i amb dificultats d’habitatge
Telèfon
Barri on actúa
Xarxes socials