FUNDACIÓ PRIVADA PER LA LLUITA CONTRA L’ESCLEROSI MÚLTIPLE

Descripció del recurs

La Fundació Esclerosi Múltiple (des d’ara FEM) és una entitat privada sense ànim de lucre que neix el 1989 a Barcelona. La seva missió és la de frenar l’impacte de l’esclerosi múltiple en la vida de les persones i el seu entorn.

La Fundació compleix la seva missió des de diversos àmbits:

  • Atenció a l’recent diagnòstic i acompanyament
  • Neurorehabilitació
  • Intermediació laboral i Centre Especial Ocupació
  • Activació i empoderament de l’pacient
  • Suport a la recerca
  • Defensa de Drets

 

La Fundació Esclerosi Múltiple a través d’una aliança estratègica amb CatSalut i Hospital Vall d’Hebron crea el CEMCAT (Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalunya) actualment pol d’excel·lència internacional en la investigació al voltant de la malaltia. Des del CEMCAT, es treballa per a una investigació centrada en l’esclerosi múltiple i en la millora assistencial.

Els serveis de la Fundació Esclerosi Múltiple a Catalunya estan a:

  • Barcelona

Serveis de primera atenció, gestor de el cas, activació i empoderament, al carrer Mare de Déu del Remei 31-37

Servei de neurorehabilitació Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalunya (CEMCAT), situat a l’Hospital de la Vall d’Hebron.

Servei de Formació, Intermediació laboral i Centre Especial de Treball, carrer Tamarit 104

Servei d’Atenció domiciliària

  • Girona

Primera atenció, Hospital Santa Caterina de Salt

Neurorehabilitació, Olot

Servei d’Atenció domiciliària

  • Lleida

Servei de primera atenció a l’acabat de diagnosticar, Centre neurorehabilitador Miquel Martí i Pol, Passeig Onze de Setembre, 10

Servei de neurorehabilitació, Onze de setembre, Centre neurorehabilitador Miquel Martí i Pol, Passeig Onze de Setembre, 10

Servei d’Atenció domiciliària

  • Tarragona

Servei de primera atenció a l’acabat de diagnosticar, Centre neurorehabilitador Mas Sabater, Avinguda Onze de Setembre, 120, Reus.

Servei de neurorehabilitació, Mas Sabater, Centre neurorehabilitador Mas Sabater, Avinguda Onze de Setembre, 120, Reus.

Servei d’Atenció domiciliària

Dades de contacte
Població a qui va destinat
Infància i adolescència, Joventut, Gent gran, Migrants i minories culturals i religioses, Discapacitat, Dependència, salut mental, Col·lectiu LGTBI, Població en general
Telèfon
Correu electrònic
Pàgina web
Barri on actúa
Horari d'atenció
9.00-14.00 horari recepció i administració