FÒRUM DELS BARRIS

Descripció del recurs

Impulsem la creació de projectes d’ajuda mútua i d’economia social i solidària que resolen necessitats tant de la ciutat com de les ciutadanes, de la mà del teixit veïnal i associatiu, del comerç local i de les xarxes de suport mutu.

Dades de contacte
Població a qui va destinat
Joventut, Gent gran, Migrants i minories culturals i religioses, Discapacitat, salut mental, Col·lectiu LGTBI, Irregularitat administrativa, Població en general
Telèfon
Correu electrònic
Barri on actúa
Xarxes socials