FEDERACIÓ CATALANA DEL VOLUNTARIAT SOCIAL TARRAGONA

Descripció del recurs

La Federació Catalana de Voluntariat Social som la plataforma de referència del voluntariat social a Catalunya.

Som una xarxa d’entitats sense afany de lucre que treballa pel foment, la promoció i el reconeixement del voluntariat social, al nostre país. La nostra incidència política persegueix que el voluntariat i l’associacionisme, per la seva valuosa aportació a la millora democràtica del país, siguin fomentats i reconeguts com a tals

A la FCVS donem serveis a les entitats adherides, des d’una perspectiva transversal: formació, recursos audiovisuals, gestió d’assegurances, borsa de voluntariat en línia, publicacions, jornades de debat, recursos sensibilitzadors, visibilitat, i discurs d’incidència política per a combatre desigualtats i injustícies, i per enfortir les condicions amb què treballen.

Representem les entitats en tots aquests espais de debat i de xarxa, per tal de posicionar la figura del voluntariat en el nucli de l’acció social.

Dades de contacte
Població a qui va destinat
Infància i adolescència, Joventut, Gent gran, Migrants i minories culturals i religioses, Discapacitat, Dependència, salut mental, Addiccions, Reclusió i inserció social, Col·lectiu LGTBI, Irregularitat administrativa, Persones sense sostre i amb dificultats d’habitatge, Població en general
Telèfon
Correu electrònic
Barri on actúa
Horari d'atenció
De dilluns a divendres amb cita previa
Xarxes socials