CENTRE CÍVIC MUNICIPAL DE SANT PERE I SANT PAU

Descripció del recurs

En aquests equipaments podràs realitzar diferents activitats de caire sociocultural, formatiu i de lleure que organitza la pròpia xarxa, altres departaments municipals i diferents entitats de la ciutat.

La Xarxa Centres Cívics municipals són equipaments socioculturals que tenen com a finalitat el foment, l’enfortiment i la dinamització del moviment associatiu i la participació i vinculació de la ciutadania en els processos de decisió dels afers locals.

A més tots els Centres Cívics disposen d’espai WiFi per a que puguis conectar-te a la xarxa ja sigui amb el teu dispositiu mòbil, portàtil o tablet.

Dades de contacte
Població a qui va destinat
Població en general
Telèfon
Correu electrònic
Barri on actúa
Xarxes socials