ASSOCIACIÓ PROVINCIAL PARÀLISI CEREBRAL

Descripció del recurs

L’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona (APPC) és una entitat sense ànim de lucre dedicada a l’atenció integral d’infants i adults afectats de paràlisi cerebral o altres encefalopaties de tractaments afins fundada el 1977.

Els centres i serveis que ofereix l’entitat s’adrecen a les persones afectades de paràlisi cerebral o altres encefalopaties de tractaments afins i a les seves famílies.

  • Escola d’Educació Especial La Muntanyeta. Els usuaris d’aquest servei són els infants de 3 a 18 anys.
  • Taller ocupacional Gresol. Els usuaris d’aquest servei són persones majors de 18 anys.
  • Residència Trèvol. Els usuaris d’aquest servei són persones majors de 18 anys.
Dades de contacte
Població a qui va destinat
Discapacitat, Dependència
Telèfon
Correu electrònic
Barri on actúa
Xarxes socials