L’Ajuntament obre la convocatòria per formar part del Consell Municipal de Salut

L’Ajuntament de Tarragona ha obert la convocatòria per fer el tràmit de sol·licitud per formar part del Consell Municipal de Salut, òrgan que ha de vetllar per les condicions de vida saludables de les persones, per tal d’afavorir el benestar de tota la població de la ciutat. Aquesta iniciativa coordinada per la Conselleria de Salut Pública vol afavorir la participació de la ciutadania en les polítiques sanitàries de la ciutat.
Aquesta convocatòria va dirigida a aquelles persones a títol individual que estiguin empadronades a Tarragona i a entitats, associacions, col·legis professionals i altres organitzacions que treballin en l’àmbit específic de la salut i/o que les seves activitats tinguin una clara incidència en la millora de les condicions de salut de la ciutadania. Les sol·licituds són gratuïtes i ja es poden presentar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament o, presencialment, a les Oficines Municipals d’Atenció Ciutadana (OMAC). 
Les persones físiques només han d’omplir la sol·licitud d’admissió i, en cas d’entitats, associacions i col·legis professionals, han de presentar el document de representació o l’acta de la reunió feta per a l’elecció dels/les representats, la memòria d’activitats o projecte de l’any en curs de les activitats executades a la ciutat i els estatuts de l’entitat. 
El Consell Municipal de Salut es constituirà el pròxim mes d’abril, coincidint amb el mes de la salut, i es reunirà, com a mínim, dues vegades l’any en sessió ordinària.
Què és el Consell Municipal de Salut? 
El Consell Municipal de Salut de Tarragona és un òrgan de participació sectorial de caràcter consultiu, no vinculant, de l’Ajuntament de Tarragona. Aquest òrgan té per objecte promoure, estimular i canalitzar la participació de la ciutadania i de les seves associacions en la gestió estratègica dels afers relatius a l’àmbit de la salut. D’aquesta manera, s’amplien els espais d’influència ciutadana i de corresponsabilitat per millorar l’acció de govern en l’àmbit de la salut a la ciutat. El consell, el reglament del qual va ser aprovat el passat 23 de juliol pel Ple Municipal, s’estructurarà amb un ple, una comissió permanent, una comissió de treball i una secretaria i estarà format per entitats o associacions, ciutadania i representants tècnics i polítics municipals.  
Per a més informació consulteu el web https://tarragona.cat/consellsalut.
Podeu sol·licitar la participació al Consell Municipal de Salut al portal de Tràmits de l’Ajuntament de Tarragona.

Comparteix:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn