La pandèmia fa disminuir el nombre de sol·licituds d’asil però només el 5% s’accepta

Imatge: Diari de Tarragona
Creu Roja gestiona a la demarcació de Tarragona el programa d’asil del Ministeri d’Inclusió Social i Migracions. L’any passat van atendre a 149 persones en les 41 places que hi ha a la província, la majoria a la ciutat de Tarragona. Després d’uns anys de creixement, la situació de pandèmia mundial ha fet que baixés un 25% en el conjunt de l’Estat respecte l’any anterior.
S’han resolt moltes sol·licituds, tot i que només en el 5% dels casos la resposta ha estat favorable, un percentatge molt baix tenint en compte les xifres europees.
El programa que gestiona l’entitat consta de diverses fases que cobreixen la primera acollida fins la fase de preparació per la vida autònoma, on es fa un acompanyament a la inserció laboral i social.
L’itinerari és personalitzat i compta amb diferents figures: treballadores socials, educadores socials, una psicòloga, advocada i una tècnica en inserció laboral.
Llegeix l’article sencer

Comparteix:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn