Pobresa energètica de Tarragona. Evolució 2013 – 2020

Fitxa tècnica

En aquest informe es visualitza quina és l’evolució dels ajuts d’urgència social de pobresa energètica a la ciutat de Tarragona durant el període de 2013-2020. Quan en aquest informe es parla d’ajut d’urgència social de pobresa energètica, s’hi engloben, sota aquest concepte, tots els ajuts relacionats amb les altes de subministraments a les diverses comercialitzadores i el pagament de factures de tots tres serveis bàsics de la llar: aigua, llum i gas.

L’objectiu fonamental d’aquest informe és proporcionar una informació àmplia i actualitzada sobre l’evolució de les famílies que tenen alguna dificultat relacionada amb la pobresa energètica en el període 2013-2020.

L’equip de l’Oficina Tècnica del Pla Local d’Acció Comunitària Inclusiva espera, amb aquest informe, poder contribuir una vegada més a posar al servei dels professionals i de la ciutadania dades i recursos per continuar produint i transferint coneixements sobre la situació de l’exclusió social en l’àmbit local.