L’IMSST incrementa en més de 1.200 famílies noves el nombre d’atencions aquest 2020

En un any marcat per la crisi sanitària provocada per la COVID-19, l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona ha augmentat de forma considerable el volum d’atencions realitzades a través dels EBAS (equips bàsics d’atenció social) a la ciutat de Tarragona.   

Durant els mesos d’estat d’alarma per la Covid-19, els Serveis Socials Bàsics de l’IMSST han intensificat notablement les accions d’atenció, seguiment i tramitació de recursos per donar resposta a les múltiples necessitats detectades entre la població més vulnerable. D’aquesta manera, el nombre de noves famílies ateses durant els tres primers trimestres de 2020 a la ciutat ha augmentat en 1.282 respecte  l’any anterior, el que suposa un augment del 37% respecte el 2019. El mateix ha passat amb el nombre de persones que han necessitat dels serveis bàsics d’atenció social, augmentant en 2.045 persones més respecte l’any anterior. 

Pel que fa a l’augment dels serveis prestats des de l’IMSST per zones de la ciutat, destaquen el 44% d’increment a Sant Pere i Sant Pau i el 23% a la Part Baixa de Tarragona. A Ponent, Part Alta i Sant Salvador, també s’han incrementat les atencions però no d’una manera tan exponencial, reflectint-se en un 8%, 7% i 6% respectivament.  

Actuacions i problemàtiques ateses 

Pel que fa a les actuacions que realitzen els EBAS, aquestes poden ser d’informació, d’assessorament i orientació, de coordinació, de derivació, de tramitació o de valoració, per tal d’acompanyar tot el nucli familiar o una persona en concret, depenent del tipus de necessitat que s’abordi.  

Durant els tres primers trimestres de 2020, s’han realitzat en total 58.580 actuacions des dels diferents centres de Serveis Socials, el que implica un increment respecte l’any 2019 del 18%. Les actuacions que més han augmentat són per aquest ordre, les d’informació, les d’orientació i assessorament i les de tramitació. Entre totes aquestes, cal destacar els ajuts d’urgència, que han incrementat un 41% respecte l’any anterior passant de les 2.526 ajudes al 2019 a 3.570 aquest 2020; arribant a atendre un 55% més de famílies aquest 2020 respecte l’any 2019 (passant de 1.043 a 1.617 famílies ateses per ajuts d’urgència).  

Els ajuts d’emergència que més s’han sol·licitat aquest 2020 han sigut ajuts d’urgència d’aliments, per pobresa energètica i ajuts de lloguer. El 72% del total d’aquestes ajudes ha estat per urgència d’alimentació, passant de 486 ajuts prestats al 2019 a 2.210 aquest 2020, triplicant el nombre de famílies ateses per emergència alimentària i quadruplicant la despesa destinada a aquestes ajudes, passant dels 62.239,32 a 277.763 € durant el període de gener a setembre de 2020. 

Llegeix més

Comparteix:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn