Ajuts a la rehabilitació d’habitatges destinats a lloguer social

A la sessió del consell plenari extraordinari de l’Ajuntament de Tarragona del divendres 10 de setembre s’han aprovat les bases que regiran uns nous ajuts per la rehabilitació d’habitatges destinats al lloguer social.  
La consellera Eva Miguel ha destacat que “aquestes subvencions tenen tres objectius importants: d’una banda, augmentar el número de pisos a la borsa de lloguer social; per l’altra, mobilitzar els habitatges per pal·liar la problemàtica referent als pisos buits i, finalment, contribuir a posar al dia el parc d’habitatges de la ciutat. A més, també pot ser un revulsiu per dinamitzar paletes, lampistes i petits constructors de la ciutat”. La consellera també ha explicat “està previst que aquestes ajudes tindran un pressupost de 1,1 milions d’euros, però estem treballant per ampliar la partida”. 
Aquestes ajudes es dirigeixen a propietaris que tenen la intenció de posar a punt habitatges (fins un màxim de cinc) per entrar a la borsa de mediació del Servei Municipal d’Habitatge (SMHAUSA). Els habitatges poden tenir qualsevol antiguitat i han de disposar de cèdula d’habitabilitat o estar en disposició d’obtenir-la un cop executades les obres.  
Aquesta subvenció podrà cobrir despeses com les reformes de cuines, banys o  instal·lacions —d’aigua, gas, calefacció, sanejament—. També s’inclouen les intervencions de millora de l’aïllament tèrmic o acústic, així com el repàs dels elements de l’habitatge deteriorats per una manca de conservació i manteniment com pintura, terres, portes, finestres, etc. També està previst que la subvenció pugui cobrir llicències d’obres, taxes i impostos municipals, sempre que la realització de les obres no hagi gaudit d’ajuts econòmics a l’Impost sobre Construccions o la Taxa per a la intervenció de l’administració en activitats d’edificació, ús de sòl, via pública i medi ambient, fins a un 95 % del seu import. 

Comparteix:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn