La Generalitat pagarà lloguer i deute a famílies vulnerables amb data de desnonament

El departament de Drets Socials ha ampliat el programa Reallotgem amb l’objectiu de reduir els casos de desnonaments i minimitzar l’impacte que genera la indefinició del govern espanyol davant les reiterades peticions de prorroga de la moratòria antidesnonaments, que finalitza el 9 d’agost. El nou Reallotgem prioritzarà els casos de famílies que ja tenen data de llançament assenyalada (i no han pogut accedir al lloguer social obligatori) i oferirà un contracte de lloguer al propietari, per tal d’aturar el desnonament imminent i mantenir a les famílies en el seu habitatge.
Aquest contracte se signarà amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per un període de  5 o 7 anys, segons si és persona física o persones jurídica. En el cas que el propietari sigui una persona física, se li pagaran endarreriments fins a 6 mesos del lloguer, quan la previsió de desnonament fos per impagament. Les famílies residents vulnerables han de tenir una resolució favorable de la Mesa d’Emergència. I és que una altra de les prioritats és reduir la llista d’aquestes meses d’emergències.
Llegiu l’article sencer aquí.

Comparteix:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn