Participa a les enquestes del PLIAT

L’Institut Municipal d’Educació de Tarragona (IMET) es troba en ple procés d’elaboració del nou Pla Local per a la Infància i l’Adolescència de Tarragona (PLIAT). Aquest pla es duu a terme amb la col·laboració del teixit social i la comunitat educativa i té com a objectiu identificar i concretar els projectes a desenvolupar en cinc àmbits dels objectius generals que marca la Convenció dels Drets de la Infància:
  • Cada nen, nena i adolescent és valorat, respectat i tractat justament en llurs comunitats.
  • La veu, les necessitats i les prioritats de cada nen i nena s’escolten i es consideren en les normatives i polítiques públiques, en els pressupostos i en totes les decisions que els afecten.
  • Tots els nens i nenes tenen accés als serveis essencials de qualitat.
  • Tots els nens i nenes viuen en entorns segurs, higiènics i saludables.
  • Tots els nens i nenes tenen l’oportunitat de gaudir de la vida familiar, el joc i l’esplai.
La primera fase del PLIAT es basa en la diagnosi de l’estat de la situació i la detecció de les necessitats concretes a la ciutat.
Per aquest motiu, hem elaborat dues enquestes per conèixer l’opinió dels nens, nenes, adolescents i pares i mares de la ciutat. Us agraïm la col·laboració.

Comparteix:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn