Xarxa de suport a les famílies cuidadores

La Xarxa de suport a les famílies cuidadores és un espai de treball col·laboratiu que reuneix totes les entitats, associacions i serveis, i persones cuidadores que tenen incidència en la cura de les persones dependents i dels seus familiars.

Enfortir

la capacitat d’organització de la ciutat en acollir, acompanyar i donar suport a les famílies cuidadores

Escoltar

la ciutadania d’una realitat i problemàtica social que afecta a moltes persones

Fer evident i conscienciar

la ciutadania d’una realitat i problemàtica social que afecta a moltes persones

Avançar en el coneixement

i la difusió dels projectes, serveis i recursos que s’ofereixen a la ciutadania des de les organitzacions

Construir canals i fórmules

de col·laboració amb els i les professionals dels àmbits de la salut, la psicologia, el treball social, etc. implicats en l’atenció a les famílies cuidadores per millorar conjuntament l’orientació i eficàcia de les respostes de suport a aquest col·lectiu

Facilitar assessorament i formació

per enfortir la capacitat de les famílies per afrontar la situació, i informació sobre els recursos i serveis que els poden ajudar

Promoure el reconeixement públic

i la visibilitat de la tasca que desenvolupen els familiars cuidadors de la ciutat, defensant el seu dret a cuidar i incorporant aquest tema a l’agenda pública

Administració

IMSSTS
ICSS
GIPSS
HOSPITAL JOAN XIII
URV

Entitats socials

Associació Pax Mundo
Càritas
Creu Roja
Fundació Formació i Treball
Fundació  Bonanit
INTRESS
Associació Joventut i Vida
Fundació pel suport social i solidari.
ONG ADRA
Institut Pere Mata
Atrévete
Fundació ABB
Fundació Catalunya La Pedrera
Fundació Esclerosi Múltiple
Fundació Siel Bleu
Fundació Vilaniu
Institut Pere Mata
ONCE
Cuidadoras crónicos.
Xarxa Sanitaria i Social Santa Tecla