L' Acció comunitària en el marc dels serveis socials

 

Dinamitzem un procés participatiu dintre de l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSST) per dissenyar i definir una estratègia comunitària dels Serveis socials bàsics a la ciutat de Tarragona.