Espai de participació i acció comunitària

Al PLACI se li atribueix la funció de fomentar la participació i construir una plataforma entre tots els actors del territori i teixir compromisos per promoure un municipi inclusiu

Espais de participació impulsats
per l'IMSST

Xarxa d’Atenció Integral de Persones sense Llar

Taula d’infància de Tarragona

Enxarxament Ponent

Acció comunitària en el marc dels Serveis Socials

Altres espais de participació a la ciutat