Espai de participació i acció comunitària

Al PLACI se li atribueix la funció de fomentar la participació i construir una plataforma entre tots els actors del territori i teixir compromisos per promoure un municipi inclusiu

Espais de participació impulsats
per l'IMSST

Xarxa d’Atenció Integral de Persones sense Llar

Taula d’infància de Tarragona

Xarxa de suport a les famílies cuidadores de Tarragona

Acció comunitària en el marc dels Serveis Socials

Altres espais de participació a la ciutat