Iniciativa comunitària treballada de forma col·laborativa entre tots/es els/les agents de la comunitat del barri de Sant Salvador 

Enfortir

la xarxa comunitària del barri de Sant Salvador

Escoltar

la veu i i la visió de la ciutadania del barri de Sant Salvador

Millorar

les condicions de vida de la població que resideix en el barri de Sant Salvador

Reduir

les desigualtats i millorar la inclusió social en el barri de Sant Salvador

Notícies de la Xarxa de Sant Salavdor