Iniciativa comunitària treballada de forma col·laborativa entre tots/es els/les agents de la comunitat dels barris de Ponent

Enfortir

la xarxa comunitària dels barris de Ponent

Escoltar

la veu i i la visió de la ciutadania dels barris de Ponent

Millorar

les condicions de vida de la població que resideix en els barris de Ponent

Reduir

les desigualtats i millorar la inclusió social en els barris de Ponent

Notícies de la Xarxa Ponent​