Guia de llenguatge inclusiu

Aquesta guia, elaborada pel Col·legi d’Advocacia de Barcelona,  pretén ser un instrument que contribueixi a l’ús de termes i expressions lliures de sexisme, superant un ús no inclusiu del llenguatge […]