Prollema: Apren darija amb joves nadius

PROLLEMA és una proposta adreçada a joves migrants sols en situació d’exclusió social severa. Mitjançant formació, es capacita al jovent per esdevenir ensenyant de la seva llengua materna per a què pugui impartir-la […]